Urząd Miasta Płocka - System głosowania nad Budżetem Obywatelskim

Przebudowa systemu INFO SMS, według poniższych wytycznych (m.in. na potrzeby Budżetu Obywatelskiego):
1. Możliwość przeprowadzania głosowań bez ograniczeń w stosunku do liczby głosowanych opcji (więcej niż 100 opcji do wyboru),
2. Operator ma mieć możliwość tworzenia dowolnej ilości szablonów głosowania.
3. Głosowanie przy wykorzystaniu danych osobowych, przykładowa treść SMS'a: nazwa_glosowania,82060117834,JanKowalski,odpowiedz1,odpowiedz2,odpowiedz3,...
4. System ma weryfikować niepowtarzalność i poprawność odpowiedzi,
5. System ma mieć możliwość raportowania w sposób uzgodniony z Zamawiającym m. in.:

- ilości wszystkich oddanych głosów,
- ilość oddanych głosów na poszczególne opcje,
- błędnych głosów,
6. System ma generować automatyczną odpowiedź do uczestników głosowania. Treść odpowiedzi definiowana przez operatora głosowania, oddzielnie dla każdego szablonu głosowania, możliwość wyłączenia tej funkcji.