Urząd Miasta Płocka - System PhotoManager - zarządzanie biblioteką multimediów

Podstawowym założeniem projektu było stworzenie przyjaznego dla użytkownika systemu pozwalającego na zarządzanie materiałami multimedialnymi oraz kontroli ich wykorzystania. System posiada:

1. możliwość przypisywania poszczególnym użytkownikom ról powiązanych z poziomem uprawnień (hierarchiczność uprawnień) – dostępem do zawartości poszczególnych pól oraz ich edycji

- administrator – uprawnienia nieograniczone,
- właściciel – uprawnienia nieograniczone dla wystawionych przez siebie materiałów,
- użytkownik zaawansowany – możliwość pobierania treści multimedialnych, (wszystkich) dostęp do informacji we wszystkich polach danego rekordu


- użytkownik – dostęp do informacji o prawach do treści i możliwość przeglądania treści multimedialnych, pobieranie po zgodzie wyrażonej przez właściciela / użytkownika zaawansowanego.2. wymuszone wypełnianie pól ze słownikowaniem wskazanych, podgląd pola treści multimedialnych z możliwością odtwarzania (pliki wideo) oraz podgląd skalowany (zoom) dla zdjęć/grafik; obsługa co najmniej formatów tiff, jpg, png.

3. możliwość linkowania dodatkowych plików powiązanych z poszczególnymi polami (np. skan umowy licencyjnej).

5. system oparty na cienkim kliencie www,

6. rozliczalność – przypisanie użytkownikowi każdej operacji zmieniającej zawartość bazy i zabezpieczenie logów bez ograniczenia w czasie, z możliwością przeglądania przez właściciela / użytkownika zaawansowanego (w przyjaznej formie, a nie listingu z pliku),

7. możliwość publikacji większej ilości prac wg stworzonego szablonu,

8. możliwość przyznawania stałej, lub tymczasowej zgody na wykorzystanie pracy.