Urząd Miasta Płocka - rozbudowa Systemu INFO-SMS o moduł konkursy SMS

Założeniem rozbudowy systemu SMS-INFO jest umożliwienie przeprowadzania za pomocą technologii SMS (ang. Short Message System) konkursów i plebiscytów promujących Miasto Płock wśród jego mieszkańców. Projekt przewidywał wykonanie rozbudowy istniejącego systemu o dodatkowy moduł SMS konkursowych.

System SMSK umożliwia przeprowadzania głosowań i plebiscytów - system automatycznie klasyfikuje odpowiedzi wysyłane przez uczestników, i na podstawie zgłoszeń ustala poprawność głosu dla przesłanego kodu konkursu.

Operatorzy systemu mają możliwość jednokrotnego zamknięcia konkursu i wykonania losowania nagród lub ilość odpowiedzi.