Urząd Miasta Płocka - wykonanie sieci teletechnicznej w bud. D UMP

W zakres projektu wchodziły następujące elementy:

  1. Montaż szafy rack 19” z wyposażeniem
  2. Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego UTP kat. 5e
  3. Montaż i instalacja 43 podwójnych gniazdek sieciowych natynkowych kat 5e w korytach ochronnych krytych 100x50 firmy LEGRAND, system KIO 45
  4. Poprowadzenie okablowania w pokojach w korytkach ochronnych,
  5. Oznakowanie gniazd sieci strukturalnej oraz Patch Paneli w szafie dystrybucyjnej,
  6. Spawanie (połączenie) przerwanego kabla światłowodowego na styku budynków C i D,
  7. Zakończenie 2 zapasowych kabli FTP kat 5e okablowania strukturalnego (zapas w stosunku do kabla światłowodowego) poprowadzonego z budynku A na 24 portowych patch panelach STP w szafie rackowej i jednoznaczne oznaczenie wg projektu powykonawczego.
  8. Wykonanie testów poprawności instalacji światłowodowej i elektrycznej.